Đoàn bay DHS Nhật ngày 06/5 và 07/5 !

?? Khó khăn và thử thách ở một đất nước mới sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Hãy chăm chỉ học tập, những kiến thức đó sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp hơn!

✈ Chúc các em thượng lộ bình an, nhiều sức khỏe và may mắn luôn đồng hành nhé !

 

????? ??̂? ????̣? ???̛̃ – ?? ??̣? ???

?Đ?̣? ???̉ 1: 05 Nguyễn Viết Xuân. P Thắng Lợi, TP Kontum

?Đ?̣? ???̉ 2: Tòa G2, Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Gia Lai, Tổ 4 Phường Chi Lăng, TP Pleiku.

☎️???????: ????.???.??? ( ?? ???̣ )

#duhoc#laodong#ngoaingu####