Visa du học sinh Nhật !

???Visa Nhật Bản đổ bộ về với SGC ???

Chúc mừng 9 học viên kỳ 4/2022 đã được cấp visa trong ngày 26/4. Thật tuyệt vời!!!

?SGC LIÊN TỤC TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT – HÀN – ĐÀI CÁC KỲ?_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵_̵

♦️?♦️?? ??̣? – ????̣? ???̛̃ ???♦️?♦

?Đ?̣? ???̉ 1: 05 Nguyễn Viết Xuân. P Thắng Lợi, TP Kontum

?Đ?̣? ???̉ 2: Tòa G2, Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Gia Lai, Tổ 4 Phường Chi Lăng, TP Pleiku.

☎️???????: ????.???.??? ( ?? ???̣ ) ####duhoc#laodong#ngoaingu####