Du học sinh Hàn Quốc

???Tiếp tục là những chuyến bay Hàn Quốc ???

Chúc mừng e Nguyễn Thị Thu Thảo nhé

Du học Hàn kỳ T6/2022 trường Dong-A

Chúc e thành công trên xứ sở Kim chi với những mục tiêu, dự định của mình nhé ?